Home » Thông Tin Thị Trường » Cổ tức của Verizon Communications có đáng tin cậy và bền vững?

Cổ tức của Verizon Communications có đáng tin cậy và bền vững?

Cổ tức của Verizon Communications có đáng tin cậy và bền vững?

Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) sắp chia cổ tức trong 3 ngày tới. Các nhà đầu tư sẽ phải mua cổ phiếu trước ngày 8/4 để nhận cổ tức và sẽ được trả vào ngày 3/5.

Khoản chi trả cổ tức tiếp theo của Verizon Communications sẽ là 0,63 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Trong 12 tháng qua, công ty đã trả tổng cộng 2,51 $/cổ phiếu. Tổng các khoản thanh toán cổ tức năm ngoái cho thấy Verizon có lợi tức kéo dài là 4,3% trên giá cổ phiếu hiện tại là 58,3 đô la.

Nếu một công ty trả cổ tức nhiều hơn số tiền họ kiếm được, thì cổ tức có thể trở nên không bền vững – đó hầu như không phải là một tình huống lý tưởng. Verizon đang trả 58% lợi nhuận có thể chấp nhận được của mình – một mức chi trả phổ biến giữa hầu hết các công ty.

Tuy nhiên, dòng tiền thường quan trọng hơn lợi nhuận để đánh giá tính bền vững của cổ tức, vì vậy chúng ta nên kiểm tra xem công ty có tạo ra đủ tiền mặt để trả cổ tức hay không? May mắn là Verizon chỉ trả 48% dòng tiền tự do của mình trong năm qua.

Thật tích cực khi thấy cổ tức của Verizon Communications được bao phủ bởi cả lợi nhuận và dòng tiền, vì đây thường là một dấu hiệu cho thấy cổ tức là bền vững; tỷ lệ chi trả thấp hơn thường cho thấy mức độ an toàn cao hơn trước khi cổ tức bị cắt.

Cổ phiếu có thu nhập không đổi vẫn có thể là những cổ phiếu trả cổ tức hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng hơn với cách tiếp cận của nhà đầu tư và yêu cầu một tỷ suất lợi nhuận lớn hơn để đảm bảo an toàn khi nói đến tính bền vững của cổ tức.

Nếu thu nhập giảm đến một mức nào đó, công ty có thể buộc phải cắt giảm cổ tức. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Verizon vẫn không thay đổi trong 5 năm qua.

Nhiều nhà đầu tư sẽ đánh giá hiệu suất cổ tức của một công ty bằng cách đánh giá mức độ chi trả cổ tức đã thay đổi theo thời gian. Trong 10 năm trở lại đây, Verizon đã tăng cổ tức trung bình khoảng 2,8% một năm.

Theo Simply Wall St

247TradingPro – Đồng hành cùng Nhà Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *