Home » Đầu tư » Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán: Các Phương Pháp Định Giá Doanh Nghiệp

Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán: Các Phương Pháp Định Giá Doanh Nghiệp

Định giá doanh nghiệp

Định giá Doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là quá trình thu thập thông tin và thực hiện các tính toán, đo lường nhằm xác định giá trị kinh tế của một doanh nghiệp nhất định. Định giá doanh nghiệp là một phương thức cân bản giúp nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán có thể đánh giá giá trị của doanh nghiệp, từ đó đưa ra mức giá hợp lý cho cổ phiếu của công ty.

Việc định giá thông thường bao gồm các phân tích rộng và sâu về ban lãnh đạo công ty, cấu trúc vốn, triển vọng thu nhập trong tương lai hoặc giá trị thị trường của tài sản. Các công cụ được sử dụng để định giá có thể khác nhau giữa các nhà đánh giá, doanh nghiệp và ngành. Tuy nhiên, một số cách tiếp cận phổ biến để xác định giá trị doanh nghiệp thường được sử dụng bao gồm: đánh giá báo cáo tài chính, tính chiết khấu dòng tiền và so sánh các công ty tương tự.

Một số phương pháp Định giá thường được sử dụng

1. Xác đinh mức vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là phương pháp định giá doanh nghiệp đơn giản nhất trong số các phương pháp thường được sử dụng. Nó được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu hiện tại của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Ví dụ: ngày 19 tháng 1 năm 2021, cổ phiếu của Microsoft Inc. được giao dịch ở mức 212,65 USD. Với tổng số cổ phiếu đang lưu hành khoảng 7,560 tỷ, công ty hiện được đinh giá ở mức 212,65 x 7,560 = 1,607 tỷ USD. Đây cũng là một trong những công ty có mức vốn hoá thị trường cao nhất thế giới.

Định giá doanh nghiệp
Thông tin về giá trị Vốn hoá của Microsoft

2. Phương pháp tính Doanh thu theo Thời gian

Theo phương pháp xác định giá trị doanh thu theo thời gian, một luồng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định được áp dụng cho một hệ số nhân phụ thuộc vào ngành và môi trường kinh tế.

Ví dụ: một công ty công nghệ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 3 lần, trong khi một công ty dịch vụ có thể được định giá ở mức doanh thu gấp 0,5 lần.

3. Hệ số thu nhập

Thay vì sử dụng phương pháp doanh thu theo thời gian, một số nhà phân tích sử dụgn số nhân thu nhập để định giá doanh nghiệp. Phương pháp này có thể được sử dụng để có được bức tranh chính xác hơn về giá trị thực của một công ty, vì lợi nhuận của một công ty là một chỉ số đáng tin cậy hơn về thành công tài chính của công ty đó so với doanh thu bán hàng.

Hệ số nhân thu nhập điều chỉnh lợi nhuận trong tương lai so với dòng tiền có thể được đầu tư với lãi suất hiện tại trong cùng một khoảng thời gian. Nói cách khác, nó điều chỉnh tỷ lệ P/E hiện tại để tính đến lãi suất hiện tại.

4. Phương pháp Dòng tiền chiết khấu (DCF)

Phương pháp DCF khi định giá doanh nghiệp được hiểu tương tự như số nhân thu nhập. Phương pháp này dựa trên những dự báo về dòng tiền trong tương lai, được điều chỉnh để có được giá trị thị trường hiện tại của công ty.

Sự khác biệt chính giữa phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp số nhân lợi nhuận là nó có tính đến lạm phát để tính giá trị hiện tại.

Định giá doanh nghiệp
Các bước tính giá trị dòng tiền theo phương pháp chiết khấu

5. Giá trị sổ sách (Book Value)

Đây là đại lượng này cho biết thông tin về giá trị vốn chủ sở hữu của các cổ đông của một doanh nghiệp, được thể hiện trên báo cáo bảng cân đối kế toán. Giá trị sổ sách được tính bằng cách trừ đi tổng nợ phải trả của một công ty từ tổng tài sản của nó.

6. Giá trị thanh lý (Liquidation Value)

Một phương pháp định giá doanh nghiệp nữa là đánh giá giá trị thành lý của công ty. Phương pháp tính giá trị ròng mà doanh nghiệp sẽ nhận được nếu tài sản của doanh nghiệp được thanh lý, sau khi thanh toán các khoản nợ phải trả.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *