Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 02.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 02.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Doanh Số Bán Lẻ – Úc

  • Thời gian: 8:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
02/10/2020 (Tháng 8) 01:30  – -4.2% 3.2%
04/09/2020 (Tháng 7) 01:30 3.2% 3.3% 2.7%
21/08/2020 01:30   3.3% -2.7% 2.7%
04/08/2020 (Tháng 6) 01:30 2.7% 2.4% 16.9%
22/07/2020 01:30   2.4% 7.1% 16.9%
03/07/2020 (Tháng 5) 01:30 16.9% 16.3% -17.7%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – châu Âu

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
16/10/2020 (Tháng 9) 09:00  – -0.2% -0.2%
02/10/2020 (Tháng 9) 09:00    – -0.2% -0.2%
02/10/2020 (Tháng 9) 09:00  – -0.1% -0.2%
17/09/2020 (Tháng 8) 09:00 -0.2% -0.2% 0.4%
01/09/2020 (Tháng 8) 09:00   -0.2% 0.2% 0.4%
19/08/2020 (Tháng 7) 09:00 0.4% 0.4% 0.3%

NHẬN TƯ VẤN!!!

3. Bảng Lương Phi Nông Nghiệp – Mỹ

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
02/10/2020 (Tháng 9) 12:30  – 850K 1,371K
04/09/2020 (Tháng 8) 12:30 1,371K 1,400K 1,734K
07/08/2020 (Tháng 7) 12:30 1,763K 1,600K 4,791K
02/07/2020 (Tháng 6) 12:30 4,800K 3,000K 2,699K
05/06/2020 (Tháng 5) 12:30 2,509K -8,000K -20,687K
08/05/2020 (Tháng 4) 12:30 -20,500K -22,000K -870K

NHẬN TƯ VẤN!!!

4. Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Mỹ

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
02/10/2020 (Tháng 9) 12:30  – 8.2% 8.4%
04/09/2020 (Tháng 8) 12:30 8.4% 9.8% 10.2%
07/08/2020 (Tháng 7) 12:30 10.2% 10.5% 11.1%
02/07/2020 (Tháng 6) 12:30 11.1% 12.3% 13.3%
05/06/2020 (Tháng 5) 12:30 13.3% 19.7% 14.7%
08/05/2020 (Tháng 4) 12:30 14.7% 16.0% 4.4%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *