Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 02.11.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 02.11.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Chỉ Số PMI Sản Xuất – Đức

  • Thời gian: 15:55 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) của Đức đo lường mức độ hoạt động trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà đầu tư dõi theo số liệu này một cách chặt chẽ dữ liệu biểu thị hiệu suất hoạt động của các công ty trong ngành sản xuất. Đây là một trong số các chỉ số hàng đầu đánh giá hiệu suất hoạt động của nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/11/2020 (Tháng 10)   58.0 58.0
23/10/2020 (Tháng 10) 58.0 55.1 56.4
01/10/2020 (Tháng 9) 56.4 56.6 52.2
23/09/2020 (Tháng 9) 56.6 52.5 52.2
01/09/2020 (Tháng 8) 52.2 53.0 51.0
21/08/2020 (Tháng 8) 53.0 52.5 51.0

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) Sản Xuất – Anh Quốc

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì nó biểu hiện hiệu suất hoạt động của các công ty. Đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/11/2020 (Tháng 10)   53.3 53.3
23/10/2020 (Tháng 10) 53.3 54.3 54.1
01/10/2020 (Tháng 9) 54.1 54.3 55.2
23/09/2020 54.3 54.1 55.2
01/09/2020 (Tháng 8) 55.2 55.3 53.3
21/08/2020 55.3 53.8 53.3

3. Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) của Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) được công bố trên báo cáo Report on Business dựa trên các dữ liệu được biên soạn từ các khảo sát hàng tháng của các nhà điều hành của khoảng 400 công ty công nghiệp. Đối với mỗi chỉ số được đo lường (Đơn Hàng Mới, Tồn Đọng Đơn Hàng, Đơn Hàng Xuất Khẩu Mới, Nhập Khẩu, Sản Xuất, Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp, Hàng Tồn Kho, Tồn Kho Khách Hàng, Việc Làm và Giá Cả), báo cáo này cho thấy tỷ lệ phần trăm của các câu trả lời, sự chênh lệch ròng giữa số câu trả lời về phương hướng kinh tế tích cực và phương hướng kinh tế tiêu cực cùng chỉ số khuếch tán.

Chỉ số khuếch tán bao gồm tỷ lệ phần trăm những câu trả lời tích cực cộng với một nửa tỷ lệ phần trăm số câu trả lời tương tự (được coi là tích cực). Kết quả từ con số chỉ số đơn sau đó được điều chỉnh từng thời vụ để tính đến những hiệu ứng biến lặp lại trong năm, chủ yếu là kết quả từ điều kiện thời tiết thông thường khác nhau, sắp xếp tổ chức khác nhau, và những sự khác biệt có thể được quy cho những ngày nghỉ không đổi theo từng năm. Tất cả những yếu tố điều chỉnh theo thời vụ được cung cấp bởi Bộ Thương Mại Mỹ và hàng năm chiểu theo những thay đổi nhỏ một cách tương đối khi điều kiện cho phép.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/11/2020 (Tháng 10)   55.8 55.4
01/10/2020 (Tháng 9) 55.4 56.4 56.0
01/09/2020 (Tháng 8) 56.0 54.5 54.2
03/08/2020 (Tháng 7) 54.2 53.6 52.6
01/07/2020 (Tháng 6) 52.6 49.5 43.1
01/06/2020 (Tháng 5) 43.1 43.0 41.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *