Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 05.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 05.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Tổng Hợp – Anh Quốc

  • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn hợp đo lường mức độ hoạt động của các nhà quản trị mua hàng trong cả hai khu vực. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Số liệu thực tế cao hơn dự báo được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng bảng Anh (GBP), trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng bảng Anh (GBP).

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/10/2020 (Tháng 9)   55.6 55.7
23/09/2020 55.7 56.3 59.1
03/09/2020 (Tháng 8) 59.1 60.3 57.0
21/08/2020 60.3 57.1 57.0
05/08/2020 (Tháng 7) 57.0 57.1 47.7
24/07/2020 57.1 51.1 47.7

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Chỉ Số PMI Dịch Vụ – Anh Quốc

  • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì đây là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/10/2020 (Tháng 9)   55.0 55.1
23/09/2020 55.1 56.0 58.8
03/09/2020 (Tháng 8) 58.8 60.1 56.5
21/08/2020 60.1 57.0 56.5
05/08/2020 (Tháng 7) 56.5 56.6 47.1
24/07/2020 56.6 51.5 47.1

NHẬN TƯ VẤN!!!

3. Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) là một chỉ số hỗn hợp cho thấy một phần điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. Cụ thể, chỉ số được tính dựa trên sự khuếch tán đối với bốn loại chỉ báo có trọng số bằng nhau: Hoạt Động Kinh Doanh (được điều chỉnh theo thời vụ), Đơn Hàng Mới (được điều chỉnh theo thời vụ), Việc Làm (được điều chỉnh theo thời vụ) và Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp.

Số liệu thực tế lớn hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang mở rộng; thấp hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang thu hẹp lại.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/10/2020 (Tháng 9)   56.3 56.9
03/09/2020 (Tháng 8) 56.9 57.0 58.1
05/08/2020 (Tháng 7) 58.1 55.0 57.1
06/07/2020 (Tháng 6) 57.1 50.1 45.4
03/06/2020 (Tháng 5) 45.4 44.0 41.8
05/05/2020 (Tháng 4) 41.8 36.8 52.5

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *