Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 09.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 09.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế. Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
09/10/2020   6.6%
11/09/2020 6.6% 6.7% 8.7%
12/08/2020 8.7% 8.0% 1.8%
14/07/2020 1.8% 5.5% -20.4%
12/06/2020 -20.4% -18.7% -5.8%
13/05/2020 -5.8% -0.1%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sản Lượng Sản Xuất – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Sản Lượng Sản Xuất (Manufacturing Production) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất. Sản xuất chiếm khoảng 80% tổng Sản Lượng Công Nghiệp.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thườn gmang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
09/10/2020 (Tháng 8)   3.0% 6.3%
11/09/2020 (Tháng 7) 6.3% 5.0% 11.0%
12/08/2020 (Tháng 6) 11.0% 10.0% 8.3%
14/07/2020 (Tháng 5) 8.4% 8.0% -24.4%
12/06/2020 (Tháng 4) -24.3% -15.8% -4.6%
13/05/2020 (Tháng 3) -4.6% -6.0% 0.3%

3. Thay Đổi Việc Làm – Canada

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
09/10/2020 (Tháng 9)   156.6K 245.8K
04/09/2020 (Tháng 8) 245.8K 275.0K 418.5K
07/08/2020 (Tháng 7) 418.5K 400.0K 952.9K
10/07/2020 (Tháng 6) 952.9K 700.0K 289.6K
05/06/2020 (Tháng 5) 289.6K -500.0K -1,993.8K
08/05/2020 (Tháng 4) -1,993.8K -4,000.0K -1,010.7K

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *