Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 12.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 12.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi – Nhật Bản

  • Thời gian: 6:50 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: THẤP
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Đơn Đặt Hàng Máy Móc Lõi (Core Machinery Order) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị các đơn hàng mới được đặt với các nhà sản xuất máy móc, ngoại trừ tàu thủy và các tiện ích. Nó là một chỉ báo đầu tư quan trọng và là một chỉ báo dẫn đầu về sản lượng sản xuất.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
11/10/2020 (Tháng 8)   -1.0% 6.3%
09/09/2020 (Tháng 7) 6.3% 1.9% -7.6%
18/08/2020 (Tháng 6) -7.6% 2.0% 1.7%
08/07/2020 (Tháng 5) 1.7% -5.4% -12.0%
09/06/2020 (Tháng 4) -12.0% -8.6% -0.4%
19/05/2020 (Tháng 3) -0.4% -7.1% 2.3%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Cho Vay Ngân Hàng – Nhật Bản

  • Thời gian: 6:50 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: THẤP
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Chỉ số Cho Vay của Ngân Hàng (Bank Lending) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị các khoản cho vay ngân hàng chưa được chi trả và đã được cấp cho người tiêu dùng cùng các công ty. Các khoản tiền vay và tiêu dùng tương quan chặt chẽ với niềm tin tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
11/10/2020 (Tháng 9)   6.7%
07/09/2020 (Tháng 8) 6.7% 6.3%
10/08/2020 (Tháng 7) 6.3% 6.2%
07/07/2020 (Tháng 6) 6.2% 4.8%
07/06/2020 (Tháng 5) 4.8% 3.0%
12/05/2020 (Tháng 4) 3.0% 2.0%

3. Chỉ Số Giá Bán Sỉ – Đức

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: THẤP
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Bán Sỉ (The Wholesale Price Index – WPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà bán buôn. Nó là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/10/2020 (Tháng 9)   -0.4%
12/10/2020 (Tháng 9)   -0.4%
11/09/2020 (Tháng 8) -0.4% 0.5%
13/08/2020 (Tháng 7) 0.5% 0.6%
20/07/2020 (Tháng 6) 0.6% -0.6%
13/07/2020 (Tháng 6) 0.6% -0.6%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *