Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 13.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 13.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:50 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
13/10/2020 (Tháng 9)   78.8K 73.7K
15/09/2020 (Tháng 8) 73.7K 100.0K 69.9K
11/08/2020 (Tháng 7) 94.4K 10.0K -28.1K
16/07/2020 (Tháng 6) -28.1K 250.0K 566.4K
16/06/2020 (Tháng 5) 528.9K 400.0K 1,032.7K
19/05/2020 (Tháng 4) 856.5K 676.5K 12.1K

2. Chỉ Số Kinh Tế của ZEW – Đức

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Kinh Tế từ Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Âu (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW) đánh giá triển vọng kinh tế của Đức. Kết quả cao hơn 0 chứng tỏ sự lạc quan; kết quả âm biểu thị sự bi quan. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 350 nhà đầu tư tổ chức và chuyên viên phân tích của Đức.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
13/10/2020 (Tháng 10)   73.0 77.4
15/09/2020 (Tháng 9) 77.4 69.8 71.5
11/08/2020 (Tháng 8) 71.5 58.0 59.3
14/07/2020 (Tháng 7) 59.3 60.0 63.4
16/06/2020 (Tháng 6) 63.4 60.0 51.0
19/05/2020 (Tháng 5) 51.0 32.0 28.2

3. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
13/10/2020 (Tháng 9)   0.2% 0.4%
11/09/2020 (Tháng 8) 0.4% 0.2% 0.6%
12/08/2020 (Tháng 7) 0.6% 0.2% 0.2%
14/07/2020 (Tháng 6) 0.2% 0.1% -0.1%
10/06/2020 (Tháng 5) -0.1% -0.1% -0.4%
12/05/2020 (Tháng 4) -0.4% -0.2% -0.1%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *