Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế – 23.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 23.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) – New Zealand

 • Thời gian: 5:45 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: NZD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng NZD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng NZD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/10/2020 (Quý 3)   0.9% -0.5%
15/07/2020 (Quý 2) -0.5% -0.5% 0.8%
19/04/2020 (Quý 1) 0.8% 0.4% 0.5%
23/01/2020 (Quý 4) 0.5% 0.4% 0.7%
15/10/2019 (Quý 3) 0.7% 0.6% 0.6%
15/07/2019 (Quý 2) 0.6% 0.6% 0.1%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Doanh Số Bán Lẻ – Anh Quốc

 • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/10/2020 (Tháng 9)   0.4% 0.8%
18/09/2020 (Tháng 8) 0.8% 0.7% 3.7%
21/08/2020 (Tháng 7) 3.6% 2.0% 13.9%
24/07/2020 (Tháng 6) 13.9% 8.0% 12.3%
19/06/2020 (Tháng 5) 12.0% 5.7% -18.0%
22/05/2020 (Tháng 4) -18.1% -16.0% -5.2%

3. Chỉ Số PMI Sản Xuất – Đức

 • Thời gian: 14:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) của Đức đo lường mức độ hoạt động của các công ty trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì nó liên quan đến hiệu suất hoạt động của các công ty. Đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/11/2020 (Tháng 10)   56.6 56.6
23/10/2020 (Tháng 10)   55.1 56.4
01/10/2020 (Tháng 9) 56.4 56.6 52.2
23/09/2020 (Tháng 9) 56.6 52.5 52.2
01/09/2020 (Tháng 8) 52.2 53.0 51.0
21/08/2020 (Tháng 8) 53.0 52.5 51.0

4. Chỉ Số PMI Dịch Vụ – Anh Quốc

 • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Chỉ Số Dịch Vụ PMI Dịch Vụ (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các công ty trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì nó biểu hiện hiệu suất hoạt động của các công ty. Đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/11/2020   56.1
04/11/2020 (Tháng 10)  
23/10/2020 (Tháng 10)   55.0 56.1
05/10/2020 (Tháng 9) 56.1 55.1 58.8
23/09/2020 55.1 56.0 58.8
03/09/2020 (Tháng 8) 58.8 60.1 56.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *