Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 26.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 26.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh – Đức

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo (Ifo Business Climate Index) của Đức đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại ở Đức và đo lường kỳ vòng trong sáu tháng tới. Nó là một chỉ số tổng hợp dựa trên cuộc khảo sát các nhà sản xuất, xây dựng, các nhà bán buôn và bán lẻ. Chỉ số này được biên soạn bởi Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Ifo.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/10/2020 (Tháng 10)   93.0 93.4
24/09/2020 (Tháng 9) 93.4 93.8 92.5
25/08/2020 (Tháng 8) 92.6 92.2 90.4
27/07/2020 (Tháng 7) 90.5 89.3 86.3
24/06/2020 (Tháng 6) 86.2 85.0 79.7
25/05/2020 (Tháng 5) 79.5 78.3 74.2

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Doanh Số Bán Nhà Mới – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Nhà Mới đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó. Báo cáo này có khuynh hướng tác động mạnh hơn khi nó được phát hành trước chỉ số Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại vì các báo cáo đó tương quan chặt chẽ với nhau.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/10/2020 (Tháng 9)   1,025K 1,011K
24/09/2020 (Tháng 8) 1,011K 895K 965K
25/08/2020 (Tháng 7) 901K 785K 791K
24/07/2020 (Tháng 6) 776K 700K 682K
23/06/2020 (Tháng 5) 676K 640K 580K
26/05/2020 (Tháng 4) 623K 490K 619K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *