Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế – 27.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 27.10.2020

sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Core Durable Goods Orders) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị những đơn hàng mới đối với những hàng hóa được sản xuất có độ bền cao, ngoại trừ các hạng mục vận tải. Bởi vì các đơn hàng rất biến động, số lượng lõi mang đến tiêu chuẩn đo lường tốt hơn về xu hướng đặt hàng. Số liệu cao hơn biểu thị rằng hoạt động sản xuất gia tăng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/10/2020 (Tháng 9)   0.4% 0.6%
25/09/2020 (Tháng 8) 0.4% 1.2% 3.2%
26/08/2020 (Tháng 7) 2.4% 2.0% 4.0%
27/07/2020 (Tháng 6) 3.3% 3.5% 3.6%
25/06/2020 (Tháng 5) 4.0% 2.5% -8.2%
28/05/2020 (Tháng 4) -7.4% -14.0% -1.7%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Niềm Tin Tiêu Dùng của CB – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Niềm Tin Tiêu Dùng của Hội Đồng Hội Nghị (Conference Board – CB) đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong các hoạt động kinh tế. Đây là một chỉ báo hàng đầu vì nó có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Số liệu càng cao chứng tỏ niềm lạc quan của người tiêu dùng càng cao.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/10/2020 (Tháng 10)   102.0 101.8
29/09/2020 (Tháng 9) 101.8 89.2 86.3
25/08/2020 (Tháng 8) 84.8 93.0 91.7
28/07/2020 (Tháng 7) 92.6 94.5 98.3
30/06/2020 (Tháng 6) 98.1 91.8 85.9
26/05/2020 (Tháng 5) 86.6 88.0 85.7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *