Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 28.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 28.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Quyết Định Lãi Suất – Canada

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Các thành viên hội đồng quản trị Ngân Hàng Canada (BOC) đi đến sự đồng thuận về mức lãi suất đặt ra. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng CAD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
28/10/2020   0.25% 0.25%
09/09/2020 0.25% 0.25% 0.25%
15/07/2020 0.25% 0.25% 0.25%
03/06/2020 0.25% 0.25% 0.25%
15/04/2020 0.25% 0.25% 0.25%
27/03/2020 0.25% 0.75%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
28/10/2020   1.230M -1.001M
21/10/2020 -1.001M -1.021M -3.818M
15/10/2020 -3.818M -2.835M 0.501M
07/10/2020 0.501M 0.294M -1.980M
30/09/2020 -1.980M 1.569M -1.639M
23/09/2020 -1.639M -2.325M -4.389M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *