Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế – 29.10.2020

Sự Kiện Kinh Tế – 29.10.2020

Sự kiện kinh tế

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Thay Đổi Thất Nghiệp – Đức

 • Thời gian: 15:55 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ báo Thay Đổi Thất Nghiệp (Unemployment Change) ở Đức đo lường sự thay đổi trong số lượng người thất nghiệp trong tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/10/2020 (Tháng 10)   -5K -8K
30/09/2020 (Tháng 9) -8K -8K -9K
01/09/2020 (Tháng 8) -9K 1K -17K
30/07/2020 (Tháng 7) -18K 43K 68K
01/07/2020 (Tháng 6) 69K 120K 238K
03/06/2020 (Tháng 5) 238K 200K 372K

2. Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/10/2020 (Quý 3)   31.0% -31.4%
30/09/2020 (Quý 2) -31.4% -31.7% -5.0%
27/08/2020 (Quý 2) -31.7% -32.5% -5.0%
30/07/2020 (Quý 2) -32.9% -34.1% -5.0%
25/06/2020 (Quý 1) -5.0% -5.0% 2.1%
28/05/2020 (Quý 1) -5.0% -4.8% 2.1%

3. Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/10/2020   775K 787K
22/10/2020 787K 860K 842K
15/10/2020 898K 825K 845K
08/10/2020 840K 820K 849K
01/10/2020 837K 850K 873K
24/09/2020 870K 840K 866K

4. Quyết Định Lãi Suất – Châu Âu

 • Thời gian: 19:45 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Sáu thành viên Ban Lãnh Đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) và 16 thống đốc các ngân hàng trung ương khu vực châu âu sẽ bỏ phiếu để quyết đinh mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng EUR, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/10/2020 (Tháng 10)   0.00%
10/09/2020 (Tháng 9) 0.00% 0.00% 0.00%
16/07/2020 (Tháng 7) 0.00% 0.00% 0.00%
04/06/2020 (Tháng 6) 0.00% 0.00% 0.00%
30/04/2020 (Tháng 4) 0.00% 0.00% 0.00%
12/03/2020 (Tháng 3) 0.00% 0.00% 0.00%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *