Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 02.02.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 02.02.2021

sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 02.02.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 02.02.2021: Quyết Định Lãi Suất – Úc

  • Thời gian: 10:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Các thành viên ủy ban Ngân Hàng Dự Trữ Australia (RBA) đi đến sự đồng thuận về mức lãi suất đặt ra. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng AUD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng AUD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/02/2021 (Tháng 1)   0,10% 0,10%
01/12/2020 (Tháng 12) 0,10% 0,10% 0,10%
03/11/2020 (Tháng 11) 0,10% 0,10% 0,25%
06/10/2020 (Tháng 10) 0,25% 0,25% 0,25%
01/09/2020 (Tháng 9) 0,25% 0,25% 0,25%
04/08/2020 (Tháng 8) 0,25% 0,25% 0,25%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 02.02.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Pháp

  • Thời gian: 14:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Pháp đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/02/2021 (Tháng 1)   0,2%
02/02/2021   0,2%
15/01/2021 (Tháng 12) 0,2% 0,1% 0,2%
06/01/2021 (Tháng 12) 0,2% 0,2% 0,2%
15/12/2020 (Tháng 11) 0,2% 0,2% 0,0%
27/11/2020 0,2% 0,0% 0,0%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 02.02.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Châu Âu

  • Thời gian: 17:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
02/02/2021 (Quý 4)   12,7% 12,7%
08/12/2020 (Quý 3) 12,5% 12,6% -11,8%
13/11/2020 (Quý 3) 12,6% 12,7% -11,8%
30/10/2020 12,7% 9,4% -11,8%
08/09/2020 (Quý 2) -11,8% -12,1% -12,1%
14/08/2020 (Quý 2) -12,1% -12,1% -12,1%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *