Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 03.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 03.12.2020

sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 03.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 03.12.2020: Chỉ Số PMI Dịch Vụ – Anh Quốc

  • Thời gian: 16:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng, ngược lại số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
.
gày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
03/12/2020 (Tháng 11)   45,8 45,8
23/11/2020 (Tháng 11) 45,8 52,3 52,3
04/11/2020 (Tháng 10) 51,4 52,3 56,1
23/10/2020 (Tháng 10) 52,3 55,0 56,1
05/10/2020 (Tháng 9) 56,1 55,1 58,8
23/09/2020 55,1 56,0 58,8

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 03.12.2020: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
03/12/2020   775K 778K
25/11/2020 778K 730K 748K
19/11/2020 742K 707K 711K
12/11/2020 709K 735K 757K
05/11/2020 751K 732K 758K
29/10/2020 751K 775K 791K

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 03.12.2020: Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) là một chỉ số hỗn hợp về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Số liệu thực tế lớn hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang mở rộng; thấp hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang thu hẹp lại.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
03/12/2020 (Tháng 11)   56,0 56,6
04/11/2020 (Tháng 10) 56,6 57,5 57,8
05/10/2020 (Tháng 9) 57,8 56,3 56,9
03/09/2020 (Tháng 8) 56,9 57,0 58,1
05/08/2020 (Tháng 7) 58,1 55,0 57,1
06/07/2020 (Tháng 6) 57,1 50,1 45,4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *