Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.01.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 04.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.01.2021: Chỉ Số PMI Sản Xuất Caixin – Trung Quốc

  • Thời gian: 8:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY

Chỉ số PMI Sản Xuất là một chỉ báo hỗn hợp được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng thể về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và có vai trò như một chỉ báo hàng đầu cho toàn thể nền kinh tế. Khi PMI thấp hơn 50, điều này biểu thị rằng nền kinh tế sản xuất đang suy sụp, còn giá trị lớn hơn 50 biểu thị một sự mở rộng của nền kinh tế sản xuất.

Chỉ số được đút kết từ một cuộc khảo sát khoảng 430 giám đốc, bản khảo sát yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối về tình trạng thương nghiệp hiện tại bao gồm việc làm, sản lượng, đơn đặt hàng mới, giá cả, giao hàng của người mua hàng và tồn kho.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với CNY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/01/2021 (Tháng 12)   54,8 54,9
01/12/2020 (Tháng 11) 54,9 53,5 53,6
02/11/2020 (Tháng 10) 53,6 53,0 53,0
30/09/2020 (Tháng 9) 53,0 53,1 53,1
01/09/2020 (Tháng 8) 53,1 52,6 52,8
03/08/2020 (Tháng 7) 52,8 51,3 51,2

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.01.2021: Chỉ Số PMI Sản Xuất – Đức

  • Thời gian: 15:55 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) của Đức đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/01/2021 (Tháng 1)   56,4 57,8
04/01/2021 (Tháng 12)   58,6 58,6
16/12/2020 (Tháng 12) 58,6 56,4 57,8
01/12/2020 (Tháng 11) 57,8 57,9 57,9
23/11/2020 (Tháng 11) 57,9 56,5 58,2
02/11/2020 (Tháng 10) 58,2 58,0 58,0

.

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.01.2021: Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) Sản Xuất – Anh Quốc

  • Thời gian: 16:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/01/2021 (Tháng 12)   57,3 55,6
16/12/2020 57,3 55,9 55,6
01/12/2020 (Tháng 11) 55,6 55,2 55,6
23/11/2020 (Tháng 11) 55,2 53,3 53,3
02/11/2020 (Tháng 10) 53,7 53,3 53,3
23/10/2020 (Tháng 10) 53,3 54,3 54,1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *