Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 04.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.03.2021: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/03/2021 (Tháng 2)   182K 49K
05/02/2021 (Tháng 1) 49K 50K -227K
08/01/2021 (Tháng 12) -140K 71K 336K
04/12/2020 (Tháng 11) 245K 469K 610K
06/11/2020 (Tháng 10) 638K 600K 672K
02/10/2020 (Tháng 9) 661K 850K 1.489K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.03.2021: Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/03/2021 (Tháng 2)   6,3% 6,3%
05/02/2021 (Tháng 1) 6,3% 6,7% 6,7%
08/01/2021 (Tháng 12) 6,7% 6,8% 6,7%
04/12/2020 (Tháng 11) 6,7% 6,8% 6,9%
06/11/2020 (Tháng 10) 6,9% 7,7% 7,9%
02/10/2020 (Tháng 9) 7,9% 8,2% 8,4%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.03.2021: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua – Đức

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Ivey của Đức đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng ở Canada. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Chỉ số là một dự án liên đới giữa Hiệp Hội Quản Lý Thu Mua của Canada và Trường Kinh Doanh Richard Ivey. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/03/2021 (Tháng 2)   48,4
05/02/2021 (Tháng 1) 48,4 46,7
07/01/2021 (Tháng 12) 46,7 54,7 52,7
07/12/2020 (Tháng 11) 52,7 54,7 54,5
06/11/2020 (Tháng 10) 54,5 51,5 54,3
07/10/2020 (Tháng 9) 54,3 67,8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *