Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.05.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.05.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 04.05.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.05.2021: Chỉ số PMI Sản Xuất – Trung Quốc

  • Thời gian: 8:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY

Chỉ số PMI Sản Xuất của HSBC Trung Quốc là một chỉ báo hỗn hợp được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng thể về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và có vai trò như một chỉ báo hàng đầu cho toàn thể nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với CNY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/05/2021 (Tháng 4)   50.8 50.6
30/04/2021 (Tháng 4) 51.9 50.8 50.6
01/04/2021 (Tháng 3) 50.6 51.3 50.9
01/03/2021 (Tháng 2) 50.9 51.5 51.5
01/02/2021 (Tháng 1) 51.5 52.7 53.0
04/01/2021 (Tháng 12) 53.0 54.8 54.9

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.05.2021: Quyết Định Lãi Suất – Úc

  • Thời gian: 11:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Các thành viên ủy ban Ngân Hàng Dự Trữ Australia (RBA) đi đến sự đồng thuận về mức lãi suất đặt ra. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng AUD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng AUD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/05/2021 (Tháng 5)   0.10% 0.10%
06/04/2021 (Tháng 4) 0.10% 0.10% 0.10%
02/03/2021 (Tháng 3) 0.10% 0.10% 0.10%
02/02/2021 (Tháng 1) 0.10% 0.10% 0.10%
01/12/2020 (Tháng 12) 0.10% 0.10% 0.10%
03/11/2020 (Tháng 11) 0.10% 0.10% 0.25%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.05.2021: Chỉ Số Sản Xuất PMI – Anh Quốc

  • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/05/2021 (Tháng 4)   60.7 58.9
01/04/2021 (Tháng 3) 58.9 57.9 55.1
24/03/2021 (Tháng 3) 57.9 55.0 55.1
01/03/2021 (Tháng 2) 55.1 54.9 54.1
19/02/2021 54.9 53.2 54.1
01/02/2021 (Tháng 1) 54.1 52.9 52.9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *