Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.12.2020

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 04.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.12.2020: Doanh Số Bán Lẻ – Úc

  • Thời gian: 7:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD
Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/12/2020 (Tháng 10)   1,6% -1,1%
20/11/2020 (Tháng 10) 1,6% -1,5% -1,1%
04/11/2020 (Tháng 9) -1,1% -1,5% -4,0%
02/10/2020 (Tháng 8) -4,0% -4,2% 3,2%
04/09/2020 (Tháng 7) 3,2% 3,3% 2,7%
21/08/2020 3,3% -2,7% 2,7%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.12.2020: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/12/2020 (Tháng 11)   469K 638K
06/11/2020 (Tháng 10) 638K 600K 672K
02/10/2020 (Tháng 9) 661K 850K 1489K
04/09/2020 (Tháng 8) 1371K 1400K 1734K
07/08/2020 (Tháng 7) 1763K 1600K 4791K
02/07/2020 (Tháng 6) 4800K 3000K 2699K

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 04.12.2020: Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
04/12/2020 (Tháng 11)   6,8% 6,9%
06/11/2020 (Tháng 10) 6,9% 7,7% 7,9%
02/10/2020 (Tháng 9) 7,9% 8,2% 8,4%
04/09/2020 (Tháng 8) 8,4% 9,8% 10,2%
07/08/2020 (Tháng 7) 10,2% 10,5% 11,1%
02/07/2020 (Tháng 6) 11,1% 12,3% 13,3%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *