Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.01.2021

Sự kiện kinh tế ngày 05.01.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 05.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.01.2021: Thay Đổi Thất Nghiệp – Đức

  • Thời gian: 15:55 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ báo Thay Đổi Thất Nghiệp (Unemployment Change) ở Đức đo lường sự thay đổi trong số lượng người thất nghiệp trong tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/01/2021 (Tháng 12)   10K -39K
01/12/2020 (Tháng 11) -39K 8K -38K
29/10/2020 (Tháng 10) -35K -5K -10K
30/09/2020 (Tháng 9) -8K -8K -9K
01/09/2020 (Tháng 8) -9K 1K -17K
30/07/2020 (Tháng 7) -18K 43K 68K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.01.2021: Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) dựa trên các dữ liệu được khảo sát đối với các giám đốc của hơn 400 công ty công nghiệp. Báo cáo bao gồm các chỉ số: Đơn Hàng Mới, Tồn Đọng Đơn Hàng, Đơn Hàng Xuất Khẩu Mới, Nhập Khẩu, Sản Xuất, Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp, Hàng Tồn Kho, Tồn Kho Khách Hàng, Việc Làm và Giá Cả. Báo cáo này cho thấy tỷ lệ phần trăm của các câu trả lời, sự chênh lệch ròng giữa số câu trả lời về phương hướng kinh tế tích cực và phương hướng kinh tế tiêu cực cùng chỉ số khuếch tán. Những câu trả lời là dữ liệu thô và không bao giờ bị sửa đổi.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/01/2021 (Tháng 12)   56,6 57,5
01/12/2020 (Tháng 11) 57,5 58,0 59,3
02/11/2020 (Tháng 10) 59,3 55,8 55,4
01/10/2020 (Tháng 9) 55,4 56,4 56,0
01/09/2020 (Tháng 8) 56,0 54,5 54,2
03/08/2020 (Tháng 7) 54,2 53,6 52,6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *