Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.04.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.04.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 05.04.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.04.2021: Đơn Hàng Nhà Máy – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đơn Hàng Nhà Máy (Factory Orders) đo lường sự thay đổi tổng giá trị các đơn mua hàng mới được đặt với các nhà sản xuất. Báo cáo cũng bao gồm bản sửa đổi dữ liệu các Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Durable Goods Orders) được phát hành một tuần trước đó cũng như các dữ liệu mới về những đơn đặt hàng hóa không lâu bền.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
03/11/2021   0,7%
03/11/2021   0,7%
05/04/2021 (Tháng 2)   -0,5% 2,6%
04/03/2021 (Tháng 1) 2,6% 2,1% 1,6%
04/02/2021 (Tháng 12) 1,1% 0,7% 1,3%
06/01/2021 (Tháng 11) 1,0% 0,7% 1,3%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 05.04.2021: Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung là một chỉ số hỗn hợp được tính toán như một chỉ báo về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. NMI là một chỉ số hỗn hợp dựa trên các chỉ số khuếch tán đối với bốn loại chỉ báo có trọng lượng bằng nhau: Hoạt Động Kinh Doanh (được điều chỉnh theo thời vụ), Đơn Hàng Mới (được điều chỉnh theo thời vụ), Việc Làm (được điều chỉnh theo thời vụ) và Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp.

Số liệu thực tế lớn hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang mở rộng; thấp hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang thu hẹp lại.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
05/04/2021 (Tháng 3)   52,7
03/03/2021 (Tháng 2) 52,7 55,2
03/02/2021 (Tháng 1) 55,2 48,7
07/01/2021 (Tháng 12) 48,2 51,5
03/12/2020 (Tháng 11) 51,5 50,1
04/11/2020 (Tháng 10) 50,1 51,8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *