Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.04.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.04.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 06.04.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.04.2021: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua – Nhật Bản

  • Thời gian: 07:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Cuộc khảo sát được tiến hành cho các lĩnh vực: vận tải và truyền thông, trung gian tài chính, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ cá nhân, điện toán & công nghệ thông tin, khách sạn và nhà hàng. Mỗi câu trả lời nhận được sẽ được tính trọng số theo quy mô của công ty mà bảng hỏi đề cập tới, cũng như sự đóng góp vào tổng sản lượng của ngành dịch vụ theo phân ngành mà công ty đó đang hoạt động.

Kết quả của cuộc khảo sát được đưa ra theo tỷ lệ 50 phản ánh xu hướng không có thay đổi từ tháng trước, trên 50,0 có nghĩa là tăng lên (hay cải thiện), dưới 50 là giảm (đi xuống). Giá trị của chỉ số càng xa giá trị 50 thì tỷ lệ thay đổi càng lớn.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
05/04/2021 (Tháng 3) 07,30 48,3 46,3
24/03/2021 (Tháng 3) 07,30   46,5 45,8
03/03/2021 (Tháng 2) 07,30 46,3 46,1
19/02/2021 (Tháng 2) 07,30   45,8 46,1
03/02/2021 (Tháng 1) 07,30 46,1 47,7
22/01/2021 (Tháng 1) 07,30   45,7 47,2

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.04.2021: Đơn Hàng Nhà Máy – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đơn Hàng Nhà Máy (Factory Orders) đo lường sự thay đổi tổng giá trị các đơn mua hàng mới được đặt với các nhà sản xuất. Báo cáo cũng bao gồm bản sửa đổi dữ liệu các Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Durable Goods Orders) được phát hành một tuần trước đó cũng như các dữ liệu mới về những đơn đặt hàng hóa không lâu bền.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
03/11/2021 22,00   0,7%
03/11/2021 21,00   0,7%
05/04/2021 (Tháng 2) 21,00 -0,8% -0,5% 2,7%
04/03/2021 (Tháng 1) 22,00 2,6% 2,1% 1,6%
04/02/2021 (Tháng 12) 22,00 1,1% 0,7% 1,3%
06/01/2021 (Tháng 11) 22,00 1,0% 0,7% 1,3%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.04.2021: Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 14:55 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Phi Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) từ Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) trên báo Report on Business, một chỉ số hỗn hợp được tính toán như một chỉ báo về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất. NMI là một chỉ số hỗn hợp dựa trên các chỉ số khuếch tán đối với bốn loại chỉ báo có trọng lượng bằng nhau: Hoạt Động Kinh Doanh (được điều chỉnh theo thời vụ), Đơn Hàng Mới (được điều chỉnh theo thời vụ), Việc Làm (được điều chỉnh theo thời vụ) và Giao Hàng từ Nhà Cung Cấp.

Số liệu thực tế lớn hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang mở rộng; thấp hơn 50 phần trăm chứng tỏ nền kinh tế lĩnh vực phi sản xuất nhìn chung đang thu hẹp lại.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
05/04/2021 (Tháng 3) 21,00 63.7 59.0 55.3
03/03/2021 (Tháng 2) 22,00 55.3 58.7 58.7
03/02/2021 (Tháng 1) 22,00 58.7 56.8 57.7
07/01/2021 (Tháng 12) 22,00 57.2 54.6 55.9
03/12/2020 (Tháng 11) 22,00 55.9 56.0 56.6
04/11/2020 (Tháng 10) 22,00 56.6 57.5 57.8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *