Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.05.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.05.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 06.05.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.05.2021: Chỉ Số Dịch Vụ PMI – Anh Quốc

  • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động mua hàng của các giám đốc trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động của công ty.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
06/05/2021 (Tháng 4)   60.1 60.1
07/04/2021 (Tháng 3) 56.3 56.8 49.5
24/03/2021 (Tháng 3) 56.8 51.0 49.5
03/03/2021 (Tháng 2) 49.5 49.7 39.5
19/02/2021 49.7 41.0 39.5
03/02/2021 (Tháng 1) 39.5 38.8 38.8

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.05.2021: Quyết Định Lãi Suất – Anh Quốc

  • Thời gian: 18:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Các thành viên ủy ban chính sách tiền tệ Ngân Hàng Anh Quốc (BOE) bỏ phiếu về việc đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng GBP, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
06/05/2021 (Tháng 5)   0.10% 0.10%
18/03/2021 (Tháng 3) 0.10% 0.10% 0.10%
04/02/2021 (Tháng 2) 0.10% 0.10% 0.10%
17/12/2020 (Tháng 12) 0.10% 0.10% 0.10%
05/11/2020 (Tháng 11) 0.10% 0.10% 0.10%
17/09/2020 (Tháng 9) 0.10% 0.10% 0.10%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 06.05.2021: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
06/05/2021 19:30   540K 553K
29/04/2021 19:30 553K 549K 566K
22/04/2021 19:30 547K 617K 586K
15/04/2021 19:30 576K 700K 769K
08/04/2021 19:30 744K 680K 728K
01/04/2021 19:30 719K 680K 658K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *