Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022: Mỹ – Bảng Lương Phi Nông Nghiệp

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/01/2022 (Tháng 12)   400K 210K
03/12/2021 (Tháng 11) 210K 550K 546K
05/11/2021 (Tháng 10) 531K 450K 312K
08/10/2021 (Tháng 9) 194K 500K 366K
03/09/2021 (Tháng 8) 235K 750K 1,053K
06/08/2021 (Tháng 7) 943K 870K 938K

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.01.2022: Mỹ – Tỷ Lệ Thất Nghiệp

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/01/2022 (Tháng 12)   4.1% 4.2%
03/12/2021 (Tháng 11) 4.2% 4.5% 4.6%
05/11/2021 (Tháng 10) 4.6% 4.7% 4.8%
08/10/2021 (Tháng 9) 4.8% 5.1% 5.2%
03/09/2021 (Tháng 8) 5.2% 5.2% 5.4%
06/08/2021 (Tháng 7) 5.4% 5.7% 5.9%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *