Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.05.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.05.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 07.05.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.05.2021: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/05/2021 (Tháng 4)   978K 916K
02/04/2021 (Tháng 3) 916K 647K 468K
05/03/2021 (Tháng 2) 379K 182K 166K
05/02/2021 (Tháng 1) 49K 50K -227K
08/01/2021 (Tháng 12) -140K 71K 336K
04/12/2020 (Tháng 11) 245K 469K 610K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.05.2021: Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/05/2021 (Tháng 4)   5.8% 6.0%
02/04/2021 (Tháng 3) 6.0% 6.0% 6.2%
05/03/2021 (Tháng 2) 6.2% 6.3% 6.3%
05/02/2021 (Tháng 1) 6.3% 6.7% 6.7%
08/01/2021 (Tháng 12) 6.7% 6.8% 6.7%
04/12/2020 (Tháng 11) 6.7% 6.8% 6.9%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 07.05.2021: Chỉ số Thay Đổi Việc Làm – Canada

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/05/2021 (Tháng 4)   -175.0K 303.1K
09/04/2021 (Tháng 3) 303.1K 100.0K 259.2K
12/03/2021 (Tháng 2) 259.2K 75.0K -212.8K
05/02/2021 (Tháng 1) -212.8K -47.5K -68.2K
08/01/2021 (Tháng 12) -62.6K -27.5K 62.1K
04/12/2020 (Tháng 11) 62.1K 20.0K 83.6K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *