Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 08.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.03.2021: Tài Khoản Vãng Lai – Nhật Bản

  • Thời gian: 6:50 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Chỉ số Tài Khoản Vãng Lai đo lường sự chêch lệch giá trị giữa hàng hóa dịch vụ được xuất nhập khẩu và tiền lãi phải thanh toán trong tháng báo cáo. Tỷ phần hàng hóa giống như số liệu Cán Cân Thương Mại hàng tháng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
07/03/2021 (Tháng 1)   1,230T 1,166T
07/02/2021 (Tháng 12) 1,166T 1,040T 1,878T
11/01/2021 (Tháng 11) 1,878T 1,551T 2,145T
07/12/2020 (Tháng 10) 2,145T 2,126T 1,660T
09/11/2020 (Tháng 9) 1,660T 1,995T 2,103T
07/10/2020 (Tháng 8) 2,103T 1,984T 1,468T

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.03.2021: Tỷ Lệ Thất Nghiệp – Thuỵ Sỹ

  • Thời gian: 13:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CHF

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CHF, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CHF.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
08/03/2021 (Tháng 2)   3,6% 3,5%
08/02/2021 (Tháng 1) 3,5% 3,5% 3,5%
08/01/2021 (Tháng 12) 3,4% 3,5% 3,4%
08/12/2020 (Tháng 11) 3,4% 3,4% 3,4%
09/11/2020 (Tháng 10) 3,3% 3,4% 3,4%
08/10/2020 (Tháng 9) 3,3% 3,4% 3,4%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.03.2021: Sản Lượng Công Nghiệp – Đức

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp Đức đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
08/03/2021 (Tháng 1)   0,2% 0,0%
08/02/2021 (Tháng 12) 0,0% 0,3% 1,5%
08/01/2021 (Tháng 11) 0,9% 0,7% 3,4%
07/12/2020 (Tháng 10) 3,2% 1,6% 2,3%
06/11/2020 (Tháng 9) 1,6% 2,7% 0,5%
07/10/2020 (Tháng 8) -0,2% 1,5% 1,4%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *