Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.11.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.11.2021: Thụy Sỹ – Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CHF 

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CHF, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CHF.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
08/11/2021 (Tháng 10)   2.7% 2.8%
07/10/2021 (Tháng 9) 2.8% 2.8% 2.9%
07/09/2021 (Tháng 8) 2.9% 3.0% 3.0%
09/08/2021 (Tháng 7) 3.0% 3.0% 3.1%
08/07/2021 (Tháng 6) 3.1% 2.9% 3.2%
07/06/2021 (Tháng 5) 3.0% 3.2%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 08.11.2021: Nhật Bản – Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam) 
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Chỉ số Tài Khoản Vãng Lai đo lường sự chêch lệch giá trị giữa hàng hóa dịch vụ được xuất nhập khẩu và tiền lãi phải thanh toán trong tháng báo cáo. Tỷ phần hàng hóa giống như số liệu Cán Cân Thương Mại hàng tháng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
08/11/2021 (Tháng 9)   1.060T 1.666T
07/10/2021 (Tháng 8) 1.666T 1.541T 1.911T
07/09/2021 (Tháng 7) 1.911T 2.300T 0.905T
09/08/2021 (Tháng 6) 0.905T 0.780T 1.980T
07/07/2021 (Tháng 5) 1.980T 1.820T 1.322T
07/06/2021 (Tháng 4) 1.322T 1.501T 2.650T

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *