Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 10.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 10.12.2020

sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 10.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 10.12.2020: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
10/12/2020   1,1%
12/11/2020 1,1% 1,5% 2,1%
09/10/2020 2,1% 6,4%
11/09/2020 6,6% 6,7% 8,7%
12/08/2020 8,7% 8,0% 1,8%
14/07/2020 1,8% 5,5% -20,4%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 10.12.2020: Quyết Định Lãi Suất – Châu Âu

  • Thời gian: 17:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR
Các thành viên Ban Lãnh Đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) và 16 thống đốc các ngân hàng trung ương khu vực châu âu bỏ phiếu để đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.
.
Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng EUR, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng EUR.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
10/12/2020 (Tháng 12)   0,00%
29/10/2020 (Tháng 10) 0,00% 0,00% 0,00%
10/09/2020 (Tháng 9) 0,00% 0,00% 0,00%
16/07/2020 (Tháng 7) 0,00% 0,00% 0,00%
04/06/2020 (Tháng 6) 0,00% 0,00% 0,00%
30/04/2020 (Tháng 4) 0,00% 0,00% 0,00%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 10.12.2020: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
10/12/2020   725K 712K
03/12/2020 712K 775K 787K
25/11/2020 778K 730K 748K
19/11/2020 742K 707K 711K
12/11/2020 709K 735K 757K
05/11/2020 751K 732K 758K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *