Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021

sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021: Anh Quốc – Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) QoQ

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
11/11/2021 (Quý 3)   1.5% 5.5%
30/09/2021 (Quý 2) 5.5% 4.8% -1.6%
12/08/2021 (Quý 2) 4.8% 4.8% -1.6%
30/06/2021 (Quý 1) -1.6% -1.5% 1.3%
12/05/2021 (Quý 1) -1.5% -1.6% 1.3%
31/03/2021 (Quý 4) 1.3% 1.0% 16.0%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021: Anh Quốc – Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) YoY

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP 

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
11/11/2021 (Quý 3)   6.8% 23.6%
13/10/2021 6.9% 6.7% 7.5%
30/09/2021 (Quý 2) 23.6% 22.2% -5.8%
10/09/2021 7.5% 22.2%
12/08/2021 (Quý 2) 22.2% 22.1% -6.1%
30/06/2021 (Quý 1) -6.1% -6.1% -7.8%

NHẬN TƯ VẤN!!!

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 11.11.2021: Anh Quốc – Sản Lượng Sản Xuất MoM

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam) 
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Sản Lượng Sản Xuất (Manufacturing Production) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất. Sản xuất chiếm khoảng 80% tổng Sản Lượng Công Nghiệp.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
11/11/2021 (Tháng 9) 0.2% 0.5%
13/10/2021 (Tháng 8) 0.5% 0.1% -0.6%
10/09/2021 (Tháng 7) 0.0% 0.1% 0.2%
12/08/2021 (Tháng 6) 0.2% 0.4% 0.1%
09/07/2021 (Tháng 5) -0.1% 1.0% -0.3%
11/06/2021 (Tháng 4) -0.3% 1.5% 2.1%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *