Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 12.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.03.2021:

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
31/03/2021 (Quý 4)   -9,6% -7,8%
12/03/2021   -7,8%
12/02/2021 (Quý 4) -7,8% -8,1% -8,7%
22/12/2020 (Quý 3) -8,6% -9,6% -21,5%
12/11/2020 (Quý 3) -9,6% -9,4% -21,5%
30/09/2020 (Quý 2) -21,5% -21,7% -1,7%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.03.2021: Chỉ Số Giá Sản Xuất – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
12/03/2021 (Tháng 2)   0,5% 1,3%
17/02/2021 (Tháng 1) 1,3% 0,4% 0,3%
15/01/2021 (Tháng 12) 0,3% 0,4% 0,1%
11/12/2020 (Tháng 11) 0,1% 0,2% 0,3%
13/11/2020 (Tháng 10) 0,3% 0,2% 0,4%
14/10/2020 (Tháng 9) 0,4% 0,2% 0,3%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.03.2021: Thay Đổi Việc Làm – Canada

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
12/03/2021 (Tháng 2)   75,0K -212,8K
05/02/2021 (Tháng 1) -212,8K -47,5K -68,2K
08/01/2021 (Tháng 12) -62,6K -27,5K 62,1K
04/12/2020 (Tháng 11) 62,1K 20,0K 83,6K
06/11/2020 (Tháng 10) 83,6K 100,0K 378,2K
09/10/2020 (Tháng 9) 378,2K 156,6K 245,8K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *