Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022: Anh Quốc – Sản Lượng Sản Xuất MoM

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Sản Lượng Sản Xuất (Manufacturing Production) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất. Sản xuất chiếm khoảng 80% tổng Sản Lượng Công Nghiệp.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
12/08/2022 (Tháng 6)   -1.8% 1.4%
13/07/2022 (Tháng 5) 1.4% 0.1% -0.6%
13/06/2022 (Tháng 4) -1.0% 0.2% -0.2%
12/05/2022 (Tháng 3) -0.2% -0.5% -0.6%
11/04/2022 (Tháng 2) -0.4% 0.3% 0.9%
11/03/2022 (Tháng 1) 0.8% 0.2% 0.2%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 12.08.2022: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) của Anh (MoM)

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế. Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
12/08/2022   -1.2% 0.5%
13/07/2022 0.5% 0.1% -0.2%
13/06/2022 -0.3% 0.1% -0.1%
12/05/2022 -0.1% 0.0% 0.1%
11/04/2022 0.1% 0.3% 0.8%
11/03/2022 0.8% 0.2% -0.2%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.