Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 14.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Đức

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) là thước đo rộng nhất hoạt động kinh tế và là chỉ số quan trọng về sức khỏe nền kinh tế. Sự thay đổi phần trăm hàng quý trong GDP cho biết tỷ lệ tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/01/2021 (Quý 4)   7,3% 8,5%
14/01/2021   8,5%
24/11/2020 (Quý 3) 8,5% 8,2% -9,7%
30/10/2020 (Quý 3) 8,2% 7,3% -9,8%
25/08/2020 (Quý 2) -9,7% -10,1% -2,0%
30/07/2020 (Quý 2) -10,1% -9,0% -2,0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021: Báo cáo chính sách tiền tệ – Châu Âu

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR
Bản báo cáo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu gồm quyết định của ECB về việc mua các tài sản và đánh giá về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến quyết định của họ.

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
14/01/2021   780K 787K
07/01/2021 787K 800K 790K
31/12/2020 787K 833K 806K
23/12/2020 803K 885K 892K
17/12/2020 885K 800K 862K
10/12/2020 853K 725K 716K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *