Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.12.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.12.2021:

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
14/12/2021 (Tháng 10)   4.6% 5.8%
16/11/2021 (Tháng 9) 5.8% 5.6% 7.2%
12/10/2021 (Tháng 8) 7.2% 7.0% 8.3%
14/09/2021 (Tháng 7) 8.3% 8.2% 8.8%
17/08/2021 (Tháng 6) 8.8% 8.6% 7.4%
15/07/2021 (Tháng 5) 7.3% 7.1% 5.7%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.12.2021: 

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: INR

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
14/12/2021 (Tháng 11)   0.5% 0.6%
09/11/2021 (Tháng 10) 0.6% 0.6% 0.5%
14/10/2021 (Tháng 9) 0.5% 0.6% 0.7%
10/09/2021 (Tháng 8) 0.7% 0.6% 1.0%
12/08/2021 (Tháng 7) 1.0% 0.6% 1.0%
14/07/2021 (Tháng 6) 1.0% 0.6% 0.8%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *