Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.01.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 15.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.01.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/01/2021   0,4%
10/12/2020 0,4% 1,1%
12/11/2020 1,1% 1,5% 2,1%
09/10/2020 2,1% 6,4%
11/09/2020 6,6% 6,7% 8,7%
12/08/2020 8,7% 8,0% 1,8%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.01.2021: Doanh Số Bán Lẻ – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Core Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số cấp bán lẻ ở Mỹ, ngoại trừ xe hơi. Nó là một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng và cũng được coi như một chỉ số nhịp độ tiến triển cho nền kinh tế Mỹ.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/01/2021 (Tháng 12)   -0,1% -0,9%
16/12/2020 (Tháng 11) -0,9% 01% -0,1%
17/11/2020 (Tháng 10) 0,2% 0,6% 1,2%
16/10/2020 (Tháng 9) 1,5% 0,5% 0,5%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,7% 0,9% 1,3%
14/08/2020 (Tháng 7) 1,9% 1,3% 8,3%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 14.01.2021: Chỉ Số Giá Sản Xuất – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/01/2021 (Tháng 12)   0,4% 0,1%
11/12/2020 (Tháng 11) 0,1% 0,2% 0,3%
13/11/2020 (Tháng 10) 0,3% 0,2% 0,4%
14/10/2020 (Tháng 9) 0,4% 0,2% 0,3%
10/09/2020 (Tháng 8) 0,3% 0,2% 0,6%
11/08/2020 (Tháng 7) 0,6% 0,3% -0,2%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *