Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 15.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.03.2021: Sản Lượng Công Nghiệp – Trung Quốc

  • Thời gian: 9:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CNY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/11/2021   6,9%
15/03/2021 (Tháng 2)   30,0% 7,3%
18/01/2021 (Tháng 12) 7,3% 6,9% 7,0%
15/12/2020 (Tháng 11) 7,0% 7,0% 6,9%
16/11/2020 (Tháng 10) 6,9% 6,5% 6,9%
19/10/2020 (Tháng 9) 6,9% 5,8% 5,6%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.03.2021: Chỉ Số Ngành Công Nghiệp – Nhân Bản

  • Thời gian: 11:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Chỉ Số Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tertiary Industry Index) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị dịch vụ được mua bởi các công ty. Nó là một chỉ báo hàng đầu về sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/03/2021   -0,4%
16/02/2021 -0,4% -0,6%
15/01/2021 -0,7% 1,6%
14/12/2020 1,0% 1,3% 2,3%
12/11/2020 1,8% 0,8%
15/10/2020 0,8% -0,5%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.03.2021: Doanh Số Sản Xuất – Canada

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Doanh Số Sản Xuất (Manufacturing Sales) đo lường những thay đổi trong giá trị doanh số tổng thể được tạo ra tại cấp sản xuất.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/03/2021 (Tháng 1)   2,5% 0,9%
15/02/2021 (Tháng 12) 0,9% 0,6% -0,4%
19/01/2021 (Tháng 11) -0,6% -0,1% 0,2%
15/12/2020 (Tháng 10) 0,3% 0,6% 1,5%
16/11/2020 (Tháng 9) 1,5% 1,5% -1,4%
16/10/2020 (Tháng 8) -2,0% -1,4% 7,2%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *