Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 15.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.12.2020: Biên Bản Họp của Ngân Hàng Dự Trữ – Úc

  • Thời gian: 7:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ của Ngân Hàng Dự Trữ Australia (RBA) là bản ghi chép chi tiết cuộc họp thiết lập chính sách gần đây nhất của ngân hàng, hàm chứa cái nhìn sâu sắc từ bên trong hoàn cảnh kinh tế ảnh hưởng đến quyết định lãi suất.

Biên bản mang tính “bồ câu” (dovish) nhiều hơn dự báo được coi là tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD, trong khi đó biên bản mang tính “diều hâu” (hawkish) nhiều hơn dự báo được coi là tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD.

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 15.12.2020: Sản Lượng Công Nghiệp – Trung Quốc

  • Thời gian: 9:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY
Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CNY.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/12/2020   7,0% 6,9%
16/11/2020 (Tháng 10) 6,9% 6,5% 6,9%
19/10/2020 (Tháng 9) 6,9% 5,8% 5,6%
15/09/2020 (Tháng 8) 5,6% 5,1% 4,8%
14/08/2020 (Tháng 7) 4,8% 5,1% 4,8%
16/07/2020 (Tháng 6) 4,8% 4,7% 4,4%

3. Sự Kiện Kinh Tế 15.12.2020: Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP
Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
15/12/2020 (Tháng 11)   50,0K -29,8K
10/11/2020 (Tháng 10) -29,8K 50,0K -40,2K
13/10/2020 (Tháng 9) 28,0K 78,8K 73,7K
15/09/2020 (Tháng 8) 73,7K 100,K 69,9K
11/08/2020 (Tháng 7) 94,4K 10,0K -28,1K
16/07/2020 (Tháng 6) -28,1K 250,0K 566,4K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *