Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.04.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.04.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 16.04.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.04.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Trung Quốc

  • Thời gian: 09:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CNY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/04/2021 (Quý 1)   19,0% 6,5%
18/01/2021 (Quý 4) 6,5% 6,1% 4,9%
19/10/2020 (Quý 3) 4,9% 5,2% 3,2%
16/07/2020 (Quý 2) 3,2% 2,5% -6,8%
17/04/2020 (Quý 1) -6,8% -6,5% 6,0%
17/01/2020 (Quý 4) 6,0% 6,0% 6,0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.04.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Châu Âu

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
30/04/2021 (Tháng 4)   1,3% 0,9%
16/04/2021 (Tháng 3)   1,3% 1,3%
31/03/2021 (Tháng 3) 1,3% 1,3% 0,9%
17/03/2021 (Tháng 2) 0,9% 0,9% 0,9%
02/03/2021 (Tháng 2) 0,9% 0,9% 0,9%
23/02/2021 (Tháng 1) 0,9% 0,9% -0,3%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.04.2021: Giấy Phép Xây Dựng – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Giấy Phép Xây Dựng đo lường sự thay đổi trong số lượng giấy phép xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/04/2021 (Tháng 3)   1,750M 1,720M
17/03/2021 (Tháng 2) 1,682M 1,750M 1,886M
18/02/2021 (Tháng 1) 1,881M 1,678M 1,704M
21/01/2021 (Tháng 12) 1,709M 1,604M 1,635M
17/12/2020 (Tháng 11) 1,639M 1,550M 1,544M
18/11/2020 (Tháng 10) 1,545M 1,560M 1,545M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *