Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021: Mỹ – Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Sản Xuất của Cục Dự Trữ Liên Bang Philadelphia đánh giá mức độ tương đối về tình hình kinh doanh chung ở Philadelphia. Mức độ lớn hơn 0 trên chỉ số chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn. Dữ liệu được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 250 nhà sản xuất ở quận Dự Trữ Liên Bang Philadelphia.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/12/2021 (Tháng 12)   30.0 39.0
18/11/2021 (Tháng 11) 39.0 24.0 23.8
21/10/2021 (Tháng 10) 23.8 25.0 30.7
16/09/2021 (Tháng 9) 30.7 18.8 19.4
19/08/2021 (Tháng 8) 19.4 23.0 21.9
15/07/2021 (Tháng 7) 21.9 28.0 30.7

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 16.12.2021: Mỹ – Giấy Phép Xây Dựng

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Giấy Phép Xây Dựng đo lường sự thay đổi trong số lượng giấy phép xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/12/2021 (Tháng 11)   1.663M 1.653M
17/11/2021 (Tháng 10) 1.650M 1.638M 1.586M
19/10/2021 (Tháng 9) 1.589M 1.680M 1.721M
21/09/2021 (Tháng 8) 1.728M 1.600M 1.630M
18/08/2021 (Tháng 7) 1.635M 1.610M 1.594M
20/07/2021 (Tháng 6) 1.598M 1.700M 1.683M

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *