Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.02.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.02.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 17.02.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.02.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/02/2021 (Tháng 1)   0,6% 0,6%
20/01/2021 (Tháng 12) 0,6% 0,5% 0,3%
16/12/2020 (Tháng 11) 0,3% 0,6% 0,7%
18/11/2020 (Tháng 10) 0,7% 0,6% 0,5%
21/10/2020 (Tháng 9) 0,5% 0,5% 0,2%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,2% 0,1% 1,0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.02.2021: Chỉ Số Giá Sản Xuất – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/02/2021 (Tháng 1)   0,4% 0,3%
15/01/2021 (Tháng 12) 0,3% 0,4% 0,1%
11/12/2020 (Tháng 11) 0,1% 0,2% 0,3%
13/11/2020 (Tháng 10) 0,3% 0,2% 0,4%
14/10/2020 (Tháng 9) 0,4% 0,2% 0,3%
10/09/2020 (Tháng 8) 0,3% 0,2% 0,6%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.02.2021: Doanh Số Bán Lẻ Lõi – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Core Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số cấp bán lẻ ở Mỹ, ngoại trừ xe hơi. Nó là một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng và cũng được coi như một chỉ số nhịp độ tiến triển cho nền kinh tế Mỹ.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/02/2021 (Tháng 1)   1,0% -1,4%
15/01/2021 (Tháng 12) -1,4% -0,1% -1,3%
16/12/2020 (Tháng 11) -0,9% 0,1% -0,1%
17/11/2020 (Tháng 10) 0,2% 0,6% 1,2%
16/10/2020 (Tháng 9) 1,5% 0,5% 0,5%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,7% 0,9% 1,3%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *