Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 17.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.03.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Châu Âu

  • Thời gian: 17:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
31/03/2021 (Tháng 3)   0,9% 0,9%
17/03/2021 (Tháng 2)   0,9% 0,9%
02/03/2021 (Tháng 2) 0,9% 0,9% 0,9%
23/02/2021 (Tháng 1) 0,9% 0,9% -0,3%
03/02/2021 (Tháng 1) 0,9% 0,5% -0,3%
20/01/2021 (Tháng 12) -0,3% -0,3% -0,3%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.03.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Canada

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/03/2021 (Tháng 2)   0,5%
17/02/2021 (Tháng 1) 0,5% -0,4%
20/01/2021 (Tháng 12) -0,4% 0,2%
16/12/2020 (Tháng 11) 0,2% 0,4%
18/11/2020 (Tháng 10) 0,4% 0,1%
21/10/2020 (Tháng 9) 0,1% 0,0%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 17.03.2021: Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/03/2021   2,715M 13,798M
10/03/2021 13,798M 0,816M 21,563M
03/03/2021 21,563M -0,928M 1,285M
24/02/2021 1,285M -5,190M -7,258M
18/02/2021 -7,258M -2,429M -6,644M
10/02/2021 -6,644M 0,985M -0,994M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *