Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.10.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.10.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – New Zealand

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: NZD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng NZD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng NZD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
17/10/2021 (Quý 3)   1.4% 1.3%
15/07/2021 (Quý 2) 1.3% 0.8% 0.8%
20/04/2021 (Quý 1) 0.8% 0.7% 0.5%
21/01/2021 (Quý 4) 0.5% 0.1% 0.7%
22/10/2020 (Quý 3) 0.7% 0.9% -0.5%
15/07/2020 (Quý 2) -0.5% -0.5% 0.8%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.10.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Trung Quốc

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CNY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CNY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
18/10/2021 (Quý 3)   5.2% 7.9%
15/07/2021 (Quý 2) 7.9% 8.1% 18.3%
16/04/2021 (Quý 1) 18.3% 19.0% 6.5%
18/01/2021 (Quý 4) 6.5% 6.1% 4.9%
19/10/2020 (Quý 3) 4.9% 5.2% 3.2%
16/07/2020 (Quý 2) 3.2% 2.5% -6.8%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *