Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2020

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 18.11.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2020: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
18/11/2020 (Tháng 10)   0,6% 0,5%
21/10/2020 (Tháng 9) 0,5% 0,5% 0,2%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,2% 0,1% 1,0%
19/08/2020 (Tháng 7) 1,0% 0,6% 0,6%
15/07/2020 (Tháng 6) 0,6% 0,4% 0,5%
17/06/2020 (Tháng 5) 0,5% 0,5% 0,8%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2020: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Châu Âu

  • Thời gian: 17:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
01/12/2020 (Tháng 11)   -0,3% -0,3%
18/11/2020 (Tháng 10)   -0,3% -0,3%
30/10/2020 (Tháng 10) -0,3% -0,3% -0,3%
16/10/2020 (Tháng 9) -0,3% -0,3% -0,3%
02/10/2020 (Tháng 9) -0,3% -0,2% -0,2%
17/09/2020 (Tháng 8) -0,2% -0,2% 0,4%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2020: Dự Trữ Dầu Thô

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
18/11/2020   1,950M 4,278M
12/11/2020 4,278M -0,913M -7,998M
04/11/2020 -7,998M 0,890M 4,320M
28/10/2020 4,320M 1,230M -1,001M
21/10/2020 -1,001M -1,021M -3,818M
15/10/2020 -3,818M -2,835M 0,501M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *