Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021: Mỹ – Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Chỉ Số Sản Xuất của Cục Dự Trữ Liên Bang Philadelphia đánh giá mức độ tương đối về tình hình kinh doanh chung ở Philadelphia. Mức độ lớn hơn 0 trên chỉ số chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn. Dữ liệu được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 250 nhà sản xuất ở quận Dự Trữ Liên Bang Philadelphia.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
18/11/2021 (Tháng 11)   24.0 23.8
21/10/2021 (Tháng 10) 23.8 25.0 30.7
16/09/2021 (Tháng 9) 30.7 18.8 19.4
19/08/2021 (Tháng 8) 19.4 23.0 21.9
15/07/2021 (Tháng 7) 21.9 28.0 30.7
17/06/2021 (Tháng 6) 30.7 31.0 31.5


NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 18.11.2021: Mỹ – Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
18/11/2021   260K 267K
18/11/2021   267K
10/11/2021 267K 265K 271K
04/11/2021 269K 275K 283K
28/10/2021 281K 290K 291K
21/10/2021 290K 300K 296K

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *