Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 19.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.01.2021: Doanh Số Bán Nhà Mới – Úc

  • Thời gian: 7:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Doanh Số Bán Nhà Mới (New Home Sales) của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Gia Cư (Housing Industry Association – HIA) đo lường sự thay đổi trong số lượng các căn nhà mới xây đã được bán.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/01/2021   15,2%
16/12/2020 15,2% -1,3%
18/11/2020 -1,3% 3,8%
15/10/2020 3,8% 3,6%
16/09/2020 -14,4% 64,4%
14/08/2020 64,4% 87,2%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.01.2021: Chỉ Số Giá Sản Xuất –  Thuỵ Sĩ

  • Thời gian: 14:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CHF

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index – PPI) đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CHF, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CHF.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/01/2021 (Tháng 12)   -0,1%
15/12/2020 (Tháng 11) -0,1% 0,0%
13/11/2020 (Tháng 10) 0,0% 0,1%
15/10/2020 (Tháng 9) 0,1% -0,4%
15/09/2020 (Tháng 8) -0,4% 0,1%
14/08/2020 (Tháng 7) 0,1% 0,5%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.01.2021: Doanh Số Bán Sỉ – Canada

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Doanh Số Bán Sỉ (Wholesale Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số cấp bán sỉ. Nó là một chỉ báo hàng đầu về chi tiêu tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/01/2021 (Tháng 11)   1,0% 1,0%
16/12/2020 (Tháng 10) 1,0% 0,9% -0,1%
17/11/2020 (Tháng 9) 0,9% 0,4% 0,3%
19/10/2020 (Tháng 8) 0,3% 0,3% 5,2%
18/09/2020 (Tháng 7) 4,3% 3,5% 18,5%
19/08/2020 (Tháng 6) 18,5% 10,0% 5,8%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *