Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021: Anh Quốc – Doanh Số Bán Lẻ Lõi YoY

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể. Con số Lõi không bao gồm doanh số bán Ô Tô và Xăng Dầu, vì chúng có xu hướng dễ biến động.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/11/2021 (Tháng 10)   -3.1% -2.6%
22/10/2021 (Tháng 9) -2.6% -1.7% -0.9%
17/09/2021 (Tháng 8) -0.9% 2.5% 0.9%
20/08/2021 (Tháng 7) 1.8% 5.7% 6.8%
23/07/2021 (Tháng 6) 7.4% 8.2% 21.7%
18/06/2021 (Tháng 5) 21.7% 27.3% 37.7%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 19.11.2021: Anh Quốc – Doanh Số Bán Lẻ YoY

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/11/2021 (Tháng 10)   -2.0% -1.3%
22/10/2021 (Tháng 9) -1.3% -0.4% -0.2%
17/09/2021 (Tháng 8) 0.0% 2.7% 1.9%
20/08/2021 (Tháng 7) 2.4% 6.0% 9.2%
23/07/2021 (Tháng 6) 9.7% 9.6% 24.6%
18/06/2021 (Tháng 5) 24.6% 29.0% 42.4%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *