Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 20.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.01.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/01/2021 (Tháng 12)   0,5% 0,3%
16/12/2020 (Tháng 11) 0,3% 0,6% 0,7%
18/11/2020 (Tháng 10) 0,7% 0,6% 0,5%
21/10/2020 (Tháng 9) 0,5% 0,5% 0,2%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,2% 0,1% 1,0%
19/08/2020 (Tháng 7) 1,0% 0,6% 0,6%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.01.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Canada

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/01/2021 (Tháng 12)   0,2%
16/12/2020 (Tháng 11) 0,2% 0,4%
18/11/2020 (Tháng 10) 0,4% 0,1%
21/10/2020 (Tháng 9) 0,1% 0,0%
16/09/2020 (Tháng 8) 0,0% -0,2% -0,1%
19/08/2020 (Tháng 7) -0,1% 0,4%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.01.2021: Quyết Định Lãi Suất – Canada

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Các thành viên hội đồng quản trị Ngân Hàng Canada (BOC) đi đến sự đồng thuận về mức lãi suất đặt ra. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng CAD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/01/2021   0,25% 0,25%
09/12/2020 0,25% 0,25% 0,25%
28/10/2020 0,25% 0,25% 0,25%
09/09/2020 0,25% 0,25% 0,25%
15/07/2020 0,25% 0,25% 0,25%
03/06/2020 0,25% 0,25% 0,25%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *