Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.09.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.09.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.09.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.09.2021: Chỉ Số Giá Sản Xuất – Đức

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Sản Xuất (PPI) Đức đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/09/2021 (Tháng 8)   0.8% 1.9%
20/08/2021 (Tháng 7) 1.9% 0.8% 1.3%
20/07/2021 (Tháng 6) 1.3% 1.1% 1.5%
18/06/2021 (Tháng 5) 1.5% 0.7% 0.8%
20/05/2021 (Tháng 4) 0.8% 0.8% 0.9%
20/04/2021 (Tháng 3) 0.9% 0.6% 0.7%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.09.2021: Chỉ Số Tâm Lý Tiêu Dùng – New Zealand

  • Thời gian: 19:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: NZD

Chỉ Số Tâm Lý Tiêu Dùng (Consumer Sentiment Index) của Westpac đo lường sự thay đổi trong mức độ niềm tin tiêu dùng vào hoạt động kinh tế. Trên chỉ số, mức độ cao hơn 100,0 cho thấy sự lạc quan, mức độ thấp hơn biểu thị sự bi quan. Dữ liệu được biên soạn từ một cuộc khảo sát khoảng 1.200 người tiêu dùng, yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối giữa các điều kiện kinh tế trong quá khứ và tương lai.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với NZD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với NZD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/09/2021 (Quý 3)   107.1
21/06/2021 (Quý 2) 107.1 105.2
21/03/2021 105.2 98.4 106.0
14/12/2020 (Quý 4) 106.0 95.1
14/09/2020 (Quý 3) 95.1 97.2
15/06/2020 (Quý 2) 97.2 104.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *