Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.10.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.10.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – Anh Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/10/2021 (Tháng 9)   3.2% 3.2%
15/09/2021 (Tháng 8) 3.2% 2.9% 2.0%
18/08/2021 (Tháng 7) 2.0% 2.3% 2.5%
14/07/2021 (Tháng 6) 2.5% 2.2% 2.1%
16/06/2021 (Tháng 5) 2.1% 1.8% 1.5%
19/05/2021 (Tháng 4) 1.5% 1.4% 0.7%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.10.2021: Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/10/2021   2.233M 6.088M
14/10/2021 6.088M 0.702M 2.346M
06/10/2021 2.346M -0.418M 4.578M
29/09/2021 4.578M -1.652M -3.481M
22/09/2021 -3.481M -2.440M -6.422M
15/09/2021 -6.422M -3.544M -1.529M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *