Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021: New Zealand – Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: NZD

Chỉ Số Tâm Lý Tiêu Dùng (Consumer Sentiment Index) của Westpac đo lường sự thay đổi trong mức độ niềm tin tiêu dùng vào hoạt động kinh tế. Trên chỉ số, mức độ cao hơn 100,0 cho thấy sự lạc quan, mức độ thấp hơn biểu thị sự bi quan. Dữ liệu được biên soạn từ một cuộc khảo sát khoảng 1.200 người tiêu dùng, yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối giữa các điều kiện kinh tế trong quá khứ và tương lai.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với NZD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với NZD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/12/2021   102.7
20/09/2021 (Quý 3) 102.7 107.1
21/06/2021 (Quý 2) 107.1 105.2
21/03/2021 105.2 98.4 106.0
14/12/2020 (Quý 4) 106.0 95.1
14/09/2020 (Quý 3) 95.1 97.2

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 20.12.2021: Lãi Suất Cho Vay Cơ Bản của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CNY

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo rằng bắt đầu từ ngày 20/08/2019, lãi suất cho vay cơ bản (LPR) sẽ được tính theo cơ chế hình thành mới. Dựa trên tham chiếu từ báo giá của các ngân hàng–bằng cách thêm một vài điểm cơ bản vào lãi suất của hoạt động thị trường mở (chủ yếu liên quan đến tỷ giá của công cụ cho vay trung hạn, hoặc MLF)–giờ đây, cơ quan tính toán LPR sẽ là Trung Tâm Tài Trợ Liên Ngân Hàng Quốc Gia (NIFC), đóng vai trò như giá tham chiếu cho vay ngân hàng. Lãi suất của LPR hiện có hai kỳ hạn, ví dụ: 1 năm và trên 5 năm. Hiện tại, công cụ báo giá của LPR bao gồm 18 ngân hàng. Các ngân hàng báo giá sẽ gửi báo giá cho NIFC trước 9:00 SA ngày 20 hàng tháng (có thể lùi lại trong trường hợp ngày lễ), với 0,05 điểm phần trăm theo chiều dài bước.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
20/12/2021   3.85%
22/11/2021 3.85% 3.85%
20/10/2021 3.85% 3.85%
22/09/2021 3.85% 3.85%
20/08/2021 3.85% 3.85%
20/07/2021 3.85% 3.85%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *