Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.01.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.01.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 21.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.01.2021: Thay Đổi Việc Làm – Úc

  • Thời gian: 7:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với AUD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
21/01/2021 (Tháng 12)   50,0K 90,0K
17/12/2020 (Tháng 11) 90,0K 50,0K 178,8K
19/11/2020 (Tháng 10) 178,8K -30,0K -29,5K
15/10/2020 (Tháng 9) -29,5K -35,0K 111,0K
17/09/2020 (Tháng 8) 111,0K -50,0K 114,7K
13/08/2020 (Tháng 7) 114,7K 40,0K 210,8K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.01.2021: Quyết Định Lãi Suất – châu Âu

  • Thời gian: 19:45 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Sáu thành viên Ban Lãnh Đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) và 16 thống đốc các ngân hàng trung ương khu vực châu âu bỏ phiếu để đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng EUR, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
21/01/2021 (Tháng 1)  
10/12/2020 (Tháng 12) 0,00% 0,00% 0,00%
29/10/2020 (Tháng 10) 0,00% 0,00% 0,00%
10/09/2020 (Tháng 9) 0,00% 0,00% 0,00%
16/07/2020 (Tháng 7) 0,00% 0,00% 0,00%
04/06/2020 (Tháng 6) 0,00% 0,00% 0,00%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.01.2021: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
21/01/2021   910K 965K
14/01/2021 965K 795K 784K
07/01/2021 787K 800K 790K
31/12/2020 787K 833K 806K
23/12/2020 803K 885K 892K
17/12/2020 885K 800K 862K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *